HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


Opdateret: 25. marts 2019: Nyhedsbrev nr. 7, april 2019.

                Nyhedsbrev nr. 7 indeholder også ture i Naturgruppen i maj og indtil næste sæson starter, hvorfor Nyhedsbrev nr. 8 udgår.
                Ture i sommerferien vil blive annonceret i juni måned under Diverse.


                Program for forårsturen til Sverige er nu indlagt.

                26. marts: mødetider tilføjet.


                13. april: Invitation fra Konventum vedr. Faglig Festival 2.-7. juni. Se under DIVERSE.


                15. april: Tak fra Tove Blædel-Hastrup: Se under DIVERSE.

 

 


Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra slutningen af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort blad og på denne hjemmeside 8 gange om året
Copyright © All Rights Reserved