HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE

 

Opdateret: 9. februar 2017.

Ekstratur til Nivågård og Storm P.: Se under GRUPPERNE-UD & SE

 

Opdateret 19. februar 2017:

Sommertur 2017 til Sønderjylland og Slesvig.

 

Foreningens formål er:

  • at igangsætte og opfølge tværgående aktiviteter
  • at medlemmerne, gennem ideer, ønsker og forslag er med til at forme emner og omfang af virksomheden, der primært skal foregå i foredrags- eller undervisningsform.
  • at danne nogle selvaktive grupper, der ud fra foranstående vil være i stand til at medvirke til dannelse af et socialt netværk, grupperne imellem og udadtil.

 

Som medlemmer optages personer der er fyldt 60 år med bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra slutningen af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort blad 8 gange om året

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved