HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


Opdateret: 15. april: Tak fra Tove Blædel-Hastrup: Se under DIVERSE.


                30. april: Referat fra generalforsamlingen 10. april samt formandens beretning indsat under REFERATER.

                              NB: opdatering af personnavne og grupper er endnu ikke foretaget.


                20. maj: rettet regnskab kan ses i opdateret nyhedsbrev side 9 og 10.


                12. juni, 17. juni: Naturgruppens ture i sommerferien 2019 kan ses under DIVERSE.

 

 


Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra slutningen af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.
Copyright © All Rights Reserved