HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

11-06-2021: Naturgruppen. Ture i sommerferien: se under fanen DIVERSE.

30-06-2021: Generalforsamlingen 28. juni. Referat og formandens beretning kan ses under fanen REFERATER.

07-07-2021: Naturgruppen. Nye ture i sommerferien.

14-07-2021:    do.


Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra slutningen af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.