HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

2023-03-27: Nyhedsbev nr. 7 kan nu ses her på hjemmesiden og udleveret til grupperepræsentanterne.

2023-05-21: Under fanen REFERATER ligger nu formandens beretning og referat fra generalforsamlingen 17.4.2023.

2023-05-24: Under fanen DIVERSE findes Naturgruppens ture i juli-august og Naturgruppens tur til Hven.


                               

Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra midten af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.