HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

22-10-2021: Nyhedsbrev nr. 3 for november (udsendes mandag) indeholder meddelelse om årsfest fredag 12. november.

                   Program for årsfesten med oplysning om tilmelding og pris: se fanen DIVERSE.

                   Tilmeldingsfrist er oplyst til 28. oktober, hvilket er meget kort tid efter at nyhedsbrevet udsendes.

                   Derfor ændres fristen til senest 4. november. NB. Der er kun 80 pladser.


Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra midten af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.