HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

01-02-2021: Naturgruppens ture i februar er aflyst. Turene overføres til marts.

04-02-2021: Egns- og kulturhistorie: foredraget 23. februar er aflyst.

20-02-2021: Nyhedsbrev nr. 6. Da vi foreløbigt ikke kan mødes, udsendes nyhedsbrevet elektronisk.

                   Til medlemmer uden mailadresse vil der blive tilsendt et fysisk eksemplar.
                   Vær opmærksom på at der kan komme aflysninger af de annoncerede aktiviteter.

26-02-2021: Ud & Se-turen til Horserødlejrens Museum 16. marts er aflyst.

02-03-2021: Egns- og Kultur: foredrag 9.3. og 23.3. er aflyst.


Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra slutningen af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.