HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

21-09-2021: Egns- og kulturhistorie: foredrag 28. sept. bliver afholdt som meddelt i Nyhedsbrev nr. 1.   Mvh. Ulla.

                    Generelt: aflysninger vil blive meddelt her på hjemmesiden.

26-09-2021: Nyhedsbrev nr. 2 kan fås i grupperne fra 27. sept. og ses her på hjemmesiden.


Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra midten af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.