HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

2024-01-10: Under fanen SOMMERTUR findes program til årets planlagte sommertur. Er aftrykt i nyhedsbrevet nr. 5.           

2024-05-12: Der er et LEDIGT ENKELTVÆRELSE på REJSEN TIL ROSTOCK, RÜGEN, WISMAR OG SCHWERIN den 14. - 18. juli.

                   Er du interesseret - kontakt Ellen vom Braucke.

2024-05-13: Naturgruppen laver tur til Sofiero Slot torsdag den 4. juli. Se nærmere under fanen DIVERSE.


Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra midten af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.