HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

2023-08-21: Nyhedsbev nr. 1 i sæson 2023/2024 er afleveret til forsendelse med Postnord og kan også ses her på hjemmesiden.

                   Sammen med nyhedsbrevet er sendt tilmeldingsblanket til grupperne for sæson 2023/2024.

                   Kontingentet kr. 400 kr. kan indbetales på skolens kontonummer, reg.nr. 5357 konto nr. 0243 791.

                   Husk at oplyse navn og medlemsnummer. Betalingsfrist var 15. september.

2023-09-06: Start af strikkecafé er ændret til 2. oktober.

2023-09-25: Nyhedsbrev nr. 2 er udleveret til grupperne og kan ses her på hjemmesiden.

Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra midten af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.