HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

2023-01-03: Hyggemødet den 30. januar, omtalt i Nyhedsbrev nr.4, holdes i Svingelport.

2023-01-23: Nyhedsbrev nr. 5 kan ses her på hjemmesiden, og vil i løbet af ugen blive udleveret til grupperepræsentanterne.

2023-01-25: Mindeord for vort æresmedlem Henny Lyck. Se under fanen DIVERSE.

                   

Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra midten af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.