VEDTÆGTER OG BESKYTTELSE AF PERSONDATA.

Beskyttelse af persondata

Den 25. maj 2018 trådte nye regler om beskyttelse af persondata i kraft. Det drejer sig om EUs persondataforordning GDPR (General Data Protection Regulation). Formålet med forordningen er bl.a. at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug.

Ifølge disse regler skal medlemmer i en forening oplyses om, hvilke data foreningen har registreret om den enkelte.

For Helsingør Senior-Højskole drejer det sig om:

•Navn

•Adresse

•Telefonnummer

•e-mailadresse

•Fødselsdato (ikke cpr-nr.). Hvis fødselsdato ikke ønskes oplyst, er fremvisning af dokumentation for fyldt 60 år tilstrækkelig.

Disse data opgiver medlemmerne ved indmeldelsen, og der gives samtidig samtykke til, at oplysninger må anvendes til de angivne formål.

De oplyste data opbevares i et medlemsregister, og anvendes ved kontingentopkrævning, ved udsendelse af informationer fra foreningen til jer og almindelig korrespondance foreningen og medlemmerne imellem.

Du har som medlem af Helsingør Senior-Højskole ret til:

•at få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig

•at få rettet dataene, hvis der er fejl

•at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket.

Alle oplysninger slettes ved udmeldelse af Helsingør Senior-Højskole.

Kontaktperson vedrørende medlemsregistret:

Helsingør Senior-Højskoles formand/skoleleder: se under KONTAKTPERSONER.