HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

29-03-2021:  Nyhedsbrev nr. 7. Medlemmer uden mailadresse får sendt et fysisk eksemplar.

                    Turen til Horserødlejrens Museum, der er annonceret i nyhedsbrevet, er aflyst.

                    Dato for generalforsamling ændret til 1. juni. 

12-04-2021: Forårsturen flyttes fra 11. maj til 4. juni.

29-04-2021: Vedr. forårstur: tilmelding og betaling: se under fanen FORÅRSUDFLUGT.

                   Vedr. sommertur: program, tilmelding: se under fanen SOMMERTUR.

14-05-2021: Forårsturen er aflyst.


Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra slutningen af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.