HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


OPDATERET

2024-01-10: Egns- og Kulturgruppen har brug for hjælp til planlægning: venligst se under fanen DIVERSE.

                   Under fanen SOMMERTUR findes program til årets planlagte sommertur. Er aftrykt i nyhedsbrevet nr. 5.           

                      TILMELDING TIL SOMMERTUREN 2024 SENEST 2. APRIL.

Der er endnu nogle ledige pladser.

2024-03-25: Nyhedsbrev nr. 7 udleveret til grupperne og kan ses her på hjemmesiden.

                   Forårstur til Sverige er omtalt i nyhedsbrevet. Samme tekst kan ses under fanen FORÅRSUDFLUGT. 

Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra midten af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort Nyhedsbrev og på denne hjemmeside.